Moterims

2018 Balandžio 4 - Gegužės 2 d.
Akcija vyksta: Eurokos

2x švelnesni ir lankstūs!

Pirkite Always, Discreet, Naturella, Tampax arba Satin care prekių už 5 Eurus ir laimėkite vieną iš trijų aktyvumo apyrankių „Garmin Vivosmart 3!

2x švelnesni ir lankstūs!
Laimėtojai

Sveikiname laimėtojus!

1. Agnė Valskienė, Vilniaus m.

2. Lidija Šimkienė, Radviliškio r.

3. Vilija Greičienė, Klaipėdos r.

Taisyklės

1. AKCIJOS UŽSAKOVAS IR ORGANIZATORIUS

1.1. Žaidimo užsakovas, prekių platintojas yra UAB „Sanitex” (toliau – Užsakovas).

1.2. Žaidimo organizatorius yra UAB „Multiplex“, adresas Upės g. 5, 301 kab., LT- 09308 Vilnius, el. paštas: [email protected] (toliau – Organizatorius).

2. AKCIJOS VIETA IR PERIODAS

2.1. Akcija vyksta nuo 2018 m. balandžio 04 d. (pirmoji registracijos diena) iki 2018 m. gegužės 02 d. (paskutinė registracijos diena).

2.2. Akcija vyksta Lietuvos teritorijoje esančiose „Eurokos“ parduotuvėse, kuriose prekiaujama Akcijos produktais bei „Eurokos“ el. parduotuvėje.

3. AKCIJOS DALYVIAI

3.1. Akcijoje turi teisę dalyvauti fiziniai asmenys sulaukę 16 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Akcijos metu įsigiję ne mažiau nei už 5 eur „Eurokos“  parduotuvėse bet kurį iš ALWAYS, DISCREET, TAMPAX, NATURELLA, GILLETTE SATIN CARE, GILLETTE VENUS produktų (produktų sąrašas Priede Nr. 1) ir užsiregistravę Akcijai šių taisyklių 5 punkte nurodytu būdu.

3.2. Akcijoje negali dalyvauti UAB „Sanitex”, UAB „Eurokos“ ir UAB „Multiplex“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.

4. AKCIJOS PRIZŲ FONDAS

4.1. Aktyvumo apyrankė „Garmin Vivosmart 3“ – prizų fonde yra 3 vnt.

5. DALYVAVIMO ŽAIDIME SĄLYGOS

5.1. Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir laimėti vieną iš Akcijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 3 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu (2018 m. balandžio 04 d.  iki 2018 m. gegužės 02 d.) įsigyti  ne mažiau nei už 5 eur „Eurokos“  parduotuvėse bet kurį iš  ALWAYS, DISCREET, TAMPAX, NATURELLA, SATIN CARE, GILLETTE VENUS produktų (produktų sąrašas Priede Nr. 1).

5.2. Asmenys, įsigiję bent vieną iš „Eurokos“ parduotuvėse parduodamų Akcijos produktų, turi registruoti pirkimo kvito numerį arba jei pirko el. parduotuvėje, nurodyti el. parduotuvės užsakymo numerį internetinėje svetainėje: www.eurokos.lt, skiltyje KONKURSAI užpildydami anketą. Anketoje užpildant šiuos laukelius:

• Vardą;

• Pavardę;

• Miestą;

• Pirkimo kvito Nr. arba el.parduotuvės užsakymo Nr.;

• Telefono Nr.;

• El. pašto adresą.

5.3. Užsiregistravęs Akcijoje šių taisyklių 5.2. punkte nurodytu būdu, Akcijos dalyvis prisiima visą atsakomybę už informacijos teisingumą, tikslumą ir klaidas įvedant informaciją.

5.4. Neteisingai ar nepilnai užregistruoti duomenys nagrinėjami nebus, o juos pateikęs asmuo bus šalinamas iš Akcijos dalyvių sąrašo.

5.5. Pirkimo kvite turi būti aiškiai matomi šie duomenys:

• pirkimo kvito data;

• pirkimo kvito numeris;

• įsigytos prekės.

5.6. Vienas dalyvis gali registruotis Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigijęs bent vieną Akcijos produktą ne mažiau nei už 5 eur, parduodamą „Eurokos“ parduotuvėse ir registruodamas naują unikalų pirkinio kvito numerį – taip padidindamas galimybę laimėti.

5.7. Pirkimo kvito numeris nurodytas kvito apačioje, dešiniajame kampe (e-parduotuvėje užsakymo numeris – matomas ekrane patvirtinus užsakymą, bei gaunamas el. paštu);

5.8. Visi registruoti unikalūs pirkimo kvitų numeriai dalyvaus Akcijoje. Pakartotinai registruoti pirkinio kvitų numeriai lošime nedalyvaus – jie bus panaikinti. 

5.9. Vienas pirkimo kvito numeris gali laimėti tik vieną prizą, atitinkamai per visą Akcijos laiką vieną pirkinio kvito numerį galima registruoti tik vieną kartą. 

5.10. Pirkinio kvitą būtina išsaugoti iki Akcijos pabaigos, jį reikės pateikti atsiimant prizą.

5.11. Jei prizo laimėtojas negali pateikti šiose taisyklėse nurodytų asmens tapatybę ir pirkinį patvirtinančių dokumentų arba šiuose dokumentuose pateikta informacija nesutampa su Akcijos metu atlikta laimėjusia registracija, prizas nebus išduotas.

5.12. Visa asmeninė  informacija yra laikoma visiškai konfidencialia. Akcijos dalyvių pateikta su dalyvavimu Akcijoje susijusi informacija ir asmeniniai duomenys apibendrinami, apdorojami ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir norminių aktų reikalavimus dėl asmens duomenų apsaugos. 

6. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR SKELBIMAS

6.1. 2018 m. gegužės 4 d. specialiai tam sukurta programa, remiantis atsitiktinumo principu, iš visų Žaidimo taisykles atitinkančių ir užregistravusių dalyvių išrenkami 3 prizų laimėtojų, kurie laimi 4 punkte nurodytus prizus.

6.2. Žaidimo laimėtojų vardas ir pavardė viešai paskelbiami interneto svetainėse www.protingaspasirinkimas.lt ir www.eurokos.lt  iki 2018 m. gegužės 7 d.

6.3. Žaidimo Organizatorius su Prizo laimėtojais susisiekia per 2 darbo dienas nuo laimėtojų išrinkimo dienos (iki 2018 m. gegužės 9 d.), paskambinęs telefono numeriu, nurodytu registracijos metu.

6.3.1. Jeigu Žaidimo Organizatoriui nepavyksta susisiekti su Prizo laimėtoju iki 2018 m. gegužės 14 d. arba registracijos metu laimėtojas nurodė klaidingą telefono numerį, Prizo laimėtojas apie laimėjimą gali sužinoti, peržiūrėjęs laimėtojų sąrašą interneto svetainėse www.protingaspasirinkimas.lt ir www.eurokos.lt. Tokiu atveju dėl prizo atsiėmimo ir pristatymo adreso suderinimo Prizo laimėtojai gali teirautis telefonu +370 614 32566 (darbo dienomis 9.00 – 18.00) arba el.paštu [email protected].

6.3.2. Jei Organizatoriui nepavyksta susisiekti su laimėtoju arba pats laimėtojas nesusisiekia su Žaidimo Organizatoriumi per 10 darbo dienų nuo laimėjimo paskelbimo datos (iki 2018 m. gegužės 17 d.), Prizo laimėtojas netenka teisės į prizą ir Organizatorius organizuoja naujo Prizo laimėtojo išrinkimą.

6.4. Prizo laimėtojas, norėdamas gauti prizą, privalo Žaidimo Organizatoriui atsiųsti Pirkimo kvito kopiją el. paštu [email protected]. per 10 darbo dienų nuo laimėjimo paskelbimo datos (iki 2018 m. gegužės 17 d.).

6.5.  Jei prizo laimėtojas negali pateikti Pirkimo čekio kopijos (el.parduotuvės užsakymo Nr.) arba registracijos metu neteisingai nurodė Pirkimo čekio  numerį, prizo laimėtojas praranda teisę į prizą ir Organizatorius organizuoja naujo Prizo laimėtojo išrinkimą.

7. PRIZO ATSIĖMIMAS

7.1.  Jei Žaidimo Organizatoriui pavyksta susisiekti su Prizo laimėtoju, kaip nurodyta taisyklių 6.3 punkte, Žaidimo Organizatorius suderina prizo pristatymo adresą su Prizo laimėtoju.

7.2. Jei Žaidimo Organizatoriui nepavyksta susisiekti su Prizo laimėtoju iki 6.3.1 punkte nurodyto termino, Prizo laimėtojas turi susisiekti su Žaidimo Organizatoriumi ir suderinti prizo pristatymo adresą su Žaidimo Organizatoriumi.

7.3.  Žaidimo Organizatorius užtikrina, kad Prizų laimėtojams, įvykdžiusiems 6.4 punkte numatytą reikalavimą, prizai bus išsiųsti per kurjerį Žaidimo Organizatoriaus sąskaita per 10 darbo dienų, skaičiuojant nuo prizo pristatymo adreso suderinimo dienos, tuo atveju, jei Prizo laimėtojas nepageidauja prizo atsiimti asmeniškai Organizatoriaus nurodytu adresu.

7.4. Laimėtojai, įvykdę 6.4 punkte numatytą reikalavimą ir norintys patys atsiimti prizus, gali atvykti prizą atsiimti adresu UAB „Multiplex“, Upės g. 5, 301 kab., Vilnius (darbo dienomis 9.00 – 18.00), tai suderinę su Žaidimo Organizatoriumi.

7.5. Organizatorius nėra atsakingas už atvejus, kai teisė gauti prizą, ar atsiimti/gauti laimėjimą negali būti realizuota dėl asmeninės dalyvio situacijos, šių taisyklių ar prizo perdavimo tvarkos pažeidimo. Tokiais atvejais jokia dalyvio žala neatlyginama ir negautas prizas ar jo vertė nekompensuojami.

7.6.  Prizai nėra keičiami į kitą prizą ar grynuosius pinigus.

7.7. Organizatorius neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

8. AKCIJOS DALYVIO IŠLAIDOS

8.1. Norėdamas laimėti prizą, dalyvis turi įsigyti ne mažiau nei už 5 Eur EUROKOS parduotuvėse bet kurį iš  ALWAYS, DISCREET, TAMPAX, NATURELLA, SATIN CARE, GILLETTE VENUS produktų.

8.2. Registracija Akcijos svetainėje yra nemokama.

9. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

9.1. Visos Akcijos taisyklės, nustatytos šio dokumento, yra galutinės ir vienodos visiems Akcijos dalyviams.

9.2. Dalyvių skundai dėl žaidimo taisyklių pažeidimų gali būti pateikti raštu, skundą su juos pagrindžiančiais įrodomais siunčiant Organizatoriui 1 punkte nurodytais kontaktais ne vėliau kaip iki 2018 m. gegužės 31 d.

9.3. Organizatorius pagrįstus skundus išnagrinėja ir į juos atsako per 30 darbo dienų laikotarpį,  skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.

9.4. Visi skundai bus sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

10. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

11.1. Dalyvių duomenų valdytojas yra žaidimo Organizatorius. Dalyvių duomenys gali būti pateikiami ir kitoms įmonėms, kurios susitarimų su žaidimo Organizatoriui pagrindu tiesiogiai vykdo su žaidimu susijusias funkcijas.

11.2. Žaidimo dalyviai, užsiregistruodami dalyvauti žaidime ir pateikdami savo duomenis, suteikia žaidimo Organizatoriui sutikimą tvarkyti dalyvių pateiktus duomenis žaidimo organizavimo ir vykdymo tikslais, įskaitant (bet neapsiribojant) prizų laimėtojų atranką, laimėtojų viešą paskelbimą, prizo perdavimą, mokesčių apskaičiavimą ir sumokėjimą.

11.3. Žaidimo dalyvis, pateikęs žaidimo Organizatoriui raštišką prašymą, turi teisę susipažinti su Organizatorius tvarkomais dalyvio asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, taip pat reikalauti ištaisyti arba sunaikinti savo asmens duomenis.

11.4. Žaidimo dalyvių registracijos duomenys bus tvarkomi 1 mėnesį po Taisyklių 10.2 punkte nurodytos skundų teikimo termino pabaigos, o dalyviui pateikus skundą – 1 mėnesį po skundo nagrinėjimo pabaigos. Laimėtojų duomenys, susiję su prizo perdavimu,  mokesčių deklaravimu ir sumokėjimu bus tvarkomi atitinkamuose teisės aktuose nustatytą laikotarpį.

10. PAPILDOMA INFORMACIJA

10.1. Papildoma informacija teikiama telefonais +370 614 32566 ar el. paštu [email protected].


1 PRIEDAS

Žaidime dalyvaujančių produktų sąrašas:

Prekės pavadinimas

Barkodas

Hig.įkl.DISCREET Wat.Lily,20vn

4015400107835

Hig.įkl.DISCREET Air,100vnt

8001090161918

Hig.įkl.DISCREET Irresistable,60vnt

8001090161994

Hig.įkl.DISCREET Air, 60 vnt.

8001090161956

Hig.įkl.DISCREET Wat.Lily,60vn

8001090170354

 

 

Hig. įkl. NATURELLA, 60 vnt.

8001090604040

Hig. įkl. NATURELLA, 20 vnt.

4015400240310

Hig.pak.NATURELLA Normal+,10v.

4015400317876

Hig.pak.NATURELLA UN, 20 vnt.

8001090585592

Hig.pak.NATURELLA U.Night,14v

8001090585394

Higieniniai įklotai NATURELLA PLUS Camomile, 50 vnt.

4015400516132

Hig.pak.NATURELLA Super+,8vnt.

4015400317999

Hig.pak.NATURELLA UN, 10 vnt.

4015400125037

Hig.pak.NATURELLA US, 16 vnt.                    

8001090586032

TAMPAX PEARL REGULAR TAMP 18VNT

4015400532989

TAMPAX PEARL SUPER TAMP 18VNT

4015400533016

Tamp.TAMPAX Comp.Pearl.Norm,18

4015400690313

Tamponai TAMPAX Compak Pearl Super, 18 vnt.

4015400690405

Tamp.TAMPAX Compak Super, 16

4015400219743

Tamp.TAMPAX Compak Regular 16

4015400219538

Hig.įkl.ALWAYS Dail.to GO,20                     

8001090594037

Hig.įkl.ALWAYS to GO Fresh,20v                   

8001090361998

Hig.pak.ALWAYS UNP, 20 vnt.

4015400006770

Hig.pak.ALWAYS U Night, 14vnt.

4015400032328

Hig.pak.ALWAYS UNP Sensitive20

4015400213932

Hig.pak.ALWAYS USP, 16 vnt.

4015400006756

ALWAYS SENSITIVE HIG PAK 10VNT

4015400213857

ALWAYS ULT NIGHT HIG PAK 7VNT

4015400012306

ALWAYS ULT SUP + HIG PAK 8VNT

4015400403845

ALWAYS ULT NORM + HIG PAK 10VNT

5997253515991

ALWAYS CLASS STANDARD HIG PAK 10VNT

4015400763222

Higieniniai paketai ALWAYS Ultra Extra Night, 12 vnt.

4015400612469

Hig.pak.ALWAYS UNP, 40 vnt.

4015400095163

Hig.pak.ALWAYS Sensitive, 40v

4015400343073

Hig.pak.ALWAYS Platin.NP,16vnt

8001090444912

Hig.pak.ALWAYS Platin.Night,12

8001090445070

ALWAYS FRESH&PROTECT HIG IKL 30VNT

4015400564652

ALWAYS EXTRA PROTECT HIG IKL 26VNT

8001090718464      

ALWAYS FRESH&PROTECT HIG IKL 58VNT

4015400565574

ALWAYS EXTRA PROTECT HIG IKL 52VNT

4015400564324

ALWAYS FRESH&PROTECT HIG IKL 60VNT

4015400563747

Vienk.skust.VENUS Simply3, 8 vnt               

7702018465767

Vien.skust.VENUS Simply2 4+2 vnt

7702018069316

Skustuvas VENUS Breeze, 2galv.

7702018886166

VENUS3 SIMPLY VIEN SKUST 4VNT

7702018069255

Skustuvas VENUS SWIRL, 1gal.

7702018400997

Skust. VENUS Embrace SNAP 1gal

7702018364459

Skustuvas VENUS Embrace,1galv

7702018018932

Skustuvas VENUS Classic, 1gal.

7702018916504

Vienk.skust. VENUS Riviera, 2v

7702018016808

Vienk.skust.VENUS SimpHybrid 3

7702018366286

Skust.pak.BLUE II,mot.5+2 v.

7702018069361

Sk.žel.SATIN CARE Sens., 200ml

3014260223007

Sk.žel.SATIN CARE Vanilla, 200

7702018399567