Moterims

2018 Vasario 12 - Kovo 4 d.
Akcija vyksta: Drogas

2x švelnesni ir lankstūs!

Pirkite Always, Discreet, Naturella, Tampax ir laimėkite vieną iš dešimties vonios chalatų CARRÉBLANC!

Akcijos registracija baigėsi

2x švelnesni ir lankstūs!
Laimėtojai

Sveikiname laimėtojus!

Vonios chalatus CARRÉBLANC laimėjo:

Vardas

Pavardė

Čekio numeris

JŪRATĖ

TOLUŠIENĖ

94/3186

Anna

Tyuneva

00341486

Irutė

Vasiliauskienė

38/3146

LORETA

MARTINAITYTĖ

28/3235

Kristina

Petraškaitė

65/3238

Algima

Kairienė

00348253

Asta

Milaknienė

25/3080

Janina

Misiūnienė

75/3152

Jurga

Jurkeviciene

84/3191

Violeta

Žurauskienė

73/2018


 Prizo laimėtojai, norėdami gauti prizą, privalo Žaidimo Organizatoriui atsiųsti Pirkimo kvito kopiją el. paštu [email protected]. iki 2018 m. kovo 14 d.

Taisyklės

Akcijos „Pirkite bet kurį ALWAYS, DISCREET, TAMPAX, NATURELLA produktą ir laimėkite“ taisyklės:

1.                         AKCIJOS UŽSAKOVAS IR ORGANIZATORIUS

1.1.                     Žaidimo užsakovas, prekių platintojas yra UAB „Sanitex” (toliau – Užsakovas).

1.2.                     Žaidimo organizatorius yra UAB „Multiplex“, adresas Upės g. 5, 301 kab., LT- 09308 Vilnius, el. paštas: [email protected] (toliau – Organizatorius).

2.                         AKCIJOS VIETA IR PERIODAS

2.1.                     Akcija vyksta nuo 2018 m. vasario 12 d. (pirmoji registracijos diena) iki 2018 m. kovo 04 d. (paskutinė registracijos diena).

2.2.                     Akcija vyksta Lietuvos teritorijoje esančiose „Drogas“ parduotuvėse, kuriose prekiaujama Akcijos produktais.

3.                         AKCIJOS DALYVIAI

3.1.                     Akcijoje turi teisę dalyvauti fiziniai asmenys sulaukę 16 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Akcijos metu įsigiję bent 1 (vieną) iš „Drogas“ parduotuvėse parduodamų „ALWAYS“, „DISCREET“, „TAMPAX“, „NATURELLA“ produktų (produktų sąrašas Priede Nr. 1)  ir užsiregistravę Akcijai šių taisyklių 5 punkte nurodytu būdu.

3.2.                     Akcijoje negali dalyvauti UAB „Sanitex”, UAB „Drogas“ ir UAB „Multiplex“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.

4.                         AKCIJOS PRIZŲ FONDAS

4.1.                     Moteriškas vonios chalatas CARRÉ BLANC „Shadow“, baltas – prizų fonde yra 10 vnt. Jei dėl nenumatytų aplinkybių gamintojas pritrūktų „Shadow“ modelio chalatų likučių, prizas bus pakeistas į atitinkamos vertės kito modelio CARRÉ BLANC chalatą.

5.                         DALYVAVIMO ŽAIDIME SĄLYGOS

5.1.                     Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir laimėti vieną iš Akcijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 3 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu (nuo 2018 m. vasario 12 d. iki 2018 m. kovo 04 d.) įsigyti bent vieną iš „Drogas“ parduotuvėse parduodamų „ALWAYS“, „DISCREET“, „TAMPAX“, „NATURELLA“ produktų (produktų sąrašas Priede Nr. 1).

5.2.                     Asmenys, įsigiję bent vieną iš „Drogas“ parduotuvėse parduodamų Akcijos produktų, turi interneto svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt registruoti pirkimo kvito numerį ir nurodyti šiuos duomenis:

•                          žaidimo dalyvio vardą, pavardę;

•                          el. pašto adresą;

•                          telefono numerį.

•                          Pirkimo kvito numerį;

5.3.                     Užsiregistravęs Akcijoje šių taisyklių 5.2. punkte nurodytu būdu, Akcijos dalyvis prisiima visą atsakomybę už informacijos teisingumą, tikslumą ir klaidas įvedant informaciją.

5.4.                     Neteisingai ar nepilnai užregistruoti duomenys nagrinėjami nebus, o juos pateikęs asmuo bus šalinamas iš Akcijos dalyvių sąrašo.

5.5.                     Pirkimo kvite turi būti aiškiai matomi šie duomenys:

•                          pirkimo kvito data;

•                          pirkimo kvito numeris;

•                          įsigytos prekės.

5.6.                     Vienas dalyvis gali registruotis Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigijęs bent vieną iš „Drogas“ parduotuvėse parduodamų „ALWAYS“, „DISCREET“, „TAMPAX“, „NATURELLA“ produktų ir registruodamas naują unikalų pirkimo kvito numerį – tai padidina šansus laimėti. 

5.7.                     Visi registruoti unikalūs pirkimo kvitų numeriai dalyvaus Akcijoje. Pakartotinai registruoti pirkinio kvitų numeriai lošime nedalyvaus – jie bus panaikinti. 

5.8.                     Vienas pirkimo kvito numeris gali laimėti tik vieną prizą, atitinkamai per visą Akcijos laiką vieną pirkinio kvito numerį galima registruoti tik vieną kartą. 

5.9.                     Pirkinio kvitą būtina išsaugoti iki Akcijos pabaigos, jį reikės pateikti atsiimant prizą.

5.10.                   Jei prizo laimėtojas negali pateikti šiose taisyklėse nurodytų asmens tapatybę ir pirkinį patvirtinančių dokumentų arba šiuose dokumentuose pateikta informacija nesutampa su Akcijos metu atlikta laimėjusia registracija, prizas nebus išduotas.

5.11.                   Visa asmeninė  informacija yra laikoma visiškai konfidencialia. Akcijos dalyvių pateikta su dalyvavimu Akcijoje susijusi informacija ir asmeniniai duomenys apibendrinami, apdorojami ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir norminių aktų reikalavimus dėl asmens duomenų apsaugos. 

6.                         LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR SKELBIMAS

6.1.                     2018 m. kovo 5  d. specialiai tam sukurta programa, remiantis atsitiktinumo principu, iš visų Žaidimo taisykles atitinkančių ir užregistravusių dalyvių išrenkami 10 prizų laimėtojų, kurie laimi 4 punkte nurodytus prizus.

6.2.                     Žaidimo laimėtojų vardas ir pavardė viešai paskelbiami interneto svetainėse www.protingaspasirinkimas.lt ir www.drogas.lt   iki 2018 m. kovo 7 d.

6.3.                     Žaidimo Organizatorius su Prizo laimėtojais susisiekia per 2 darbo dienas nuo laimėtojų išrinkimo dienos (iki 2018 m. kovo 9 d.), paskambinęs telefono numeriu, nurodytu registracijos metu.

6.3.1.                  Jeigu Žaidimo Organizatoriui nepavyksta susisiekti su Prizo laimėtoju iki 2018 m. kovo 12 d. arba registracijos metu laimėtojas nurodė klaidingą telefono numerį, Prizo laimėtojas apie laimėjimą gali sužinoti, peržiūrėjęs laimėtojų sąrašą interneto svetainėse www.protingaspasirinkimas.lt ir www.drogas.lt. Tokiu atveju dėl prizo atsiėmimo ir pristatymo adreso suderinimo Prizo laimėtojai gali teirautis telefonu +370 614 32566 (darbo dienomis 9.00 – 18.00) arba el.paštu [email protected].

6.3.2.                  Jei Organizatoriui nepavyksta susisiekti su laimėtoju arba pats laimėtojas nesusisiekia su Žaidimo Organizatoriumi per 10 darbo dienų nuo laimėjimo paskelbimo datos (iki 2018 m. kovo 14 d.) , Prizo laimėtojas netenka teisės į prizą ir Organizatorius organizuoja naujo Prizo laimėtojo išrinkimą.

6.4.                     Prizo laimėtojas, norėdamas gauti prizą, privalo Žaidimo Organizatoriui atsiųsti Pirkimo kvito kopiją el. paštu [email protected]. per 10 darbo dienų nuo laimėjimo paskelbimo datos (iki 2018 m. kovo 14 d.).

6.5.                     Jei prizo laimėtojas negali pateikti Pirkimo čekio kopijos arba registracijos metu neteisingai nurodė Pirkimo čekio numerį, prizo laimėtojas praranda teisę į prizą ir Organizatorius organizuoja naujo Prizo laimėtojo išrinkimą.

7.                         PRIZO ATSIĖMIMAS

7.1.                     Jei Žaidimo Organizatoriui pavyksta susisiekti su Prizo laimėtoju, kaip nurodyta taisyklių 6.3 punkte, Žaidimo Organizatorius suderina prizo pristatymo adresą su Prizo laimėtoju.

7.2.                     Jei Žaidimo Organizatoriui nepavyksta susisiekti su Prizo laimėtoju iki 6.3.1 punkte nurodyto termino, Prizo laimėtojas turi susisiekti su Žaidimo Organizatoriumi ir suderinti prizo pristatymo adresą su Žaidimo Organizatoriumi.

7.3.                     Žaidimo Organizatorius užtikrina, kad Prizų laimėtojams, įvykdžiusiems 6.4 punkte numatytą reikalavimą, prizai bus išsiųsti per kurjerį Žaidimo Organizatoriaus sąskaita per 10 darbo dienų, skaičiuojant nuo prizo pristatymo adreso suderinimo dienos, tuo atveju, jei Prizo laimėtojas nepageidauja prizo atsiimti asmeniškai Organizatoriaus nurodytu adresu.

7.4.                     Laimėtojai, įvykdę 6.4 punkte numatytą reikalavimą ir norintys patys atsiimti prizus, gali atvykti prizą atsiimti adresu UAB „Multiplex“, Upės g. 5, 301 kab., Vilnius (darbo dienomis 9.00 – 18.00), tai suderinę su Žaidimo Organizatoriumi.

7.5.                     Organizatorius nėra atsakingas už atvejus, kai teisė gauti prizą, ar atsiimti/gauti laimėjimą negali būti realizuota dėl asmeninės dalyvio situacijos, šių taisyklių ar prizo perdavimo tvarkos pažeidimo. Tokiais atvejais jokia dalyvio žala neatlyginama ir negautas prizas ar jo vertė nekompensuojami.

7.6.                     Prizai nėra keičiami į kitą prizą ar grynuosius pinigus.

7.7.                     Organizatorius neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

8.                         AKCIJOS DALYVIO IŠLAIDOS

8.1.                     Norėdamas laimėti prizą, dalyvis turi įsigyti bent vieną iš „Drogas“ parduotuvėse parduodamų „ALWAYS“, „DISCREET“, „TAMPAX“, „NATURELLA“ produktų.

8.2.                     Registracija Akcijos svetainėje yra nemokama.

10.                       SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

10.1.                   Visos Akcijos taisyklės, nustatytos šio dokumento, yra galutinės ir vienodos visiems Akcijos dalyviams.

10.2.                   Dalyvių skundai dėl žaidimo taisyklių pažeidimų gali būti pateikti raštu, skundą su juos pagrindžiančiais įrodomais siunčiant Organizatoriui 1 punkte nurodytais kontaktais ne vėliau kaip iki 2018 m. kovo 30 d.

10.3.                   Organizatorius pagrįstus skundus išnagrinėja ir į juos atsako per 30 darbo dienų laikotarpį,  skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.

10.4.                   Visi skundai bus sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

11.                       ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

11.1. Dalyvių duomenų valdytojas yra žaidimo Organizatorius. Dalyvių duomenys gali būti pateikiami ir kitoms įmonėms, kurios susitarimų su žaidimo Organizatoriui pagrindu tiesiogiai vykdo su žaidimu susijusias funkcijas.

11.2. Žaidimo dalyviai, užsiregistruodami dalyvauti žaidime ir pateikdami savo duomenis, suteikia žaidimo Organizatoriui sutikimą tvarkyti dalyvių pateiktus duomenis žaidimo organizavimo ir vykdymo tikslais, įskaitant (bet neapsiribojant) prizų laimėtojų atranką, laimėtojų viešą paskelbimą, prizo perdavimą, mokesčių apskaičiavimą ir sumokėjimą.

11.3. Žaidimo dalyvis, pateikęs žaidimo Organizatoriui raštišką prašymą, turi teisę susipažinti su Organizatorius tvarkomais dalyvio asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, taip pat reikalauti ištaisyti arba sunaikinti savo asmens duomenis.

11.4. Žaidimo dalyvių registracijos duomenys bus tvarkomi 1 mėnesį po Taisyklių 10.2 punkte nurodytos skundų teikimo termino pabaigos, o dalyviui pateikus skundą – 1 mėnesį po skundo nagrinėjimo pabaigos. Laimėtojų duomenys, susiję su prizo perdavimu,  mokesčių deklaravimu ir sumokėjimu bus tvarkomi atitinkamuose teisės aktuose nustatytą laikotarpį.

12.                       PAPILDOMA INFORMACIJA

12.1.                   Papildoma informacija teikiama telefonais +370 614 32566 ar el. paštu [email protected].


1 PRIEDAS

Žaidime dalyvaujančių produktų sąrašas:

Eil.Nr.

Prekės pavadinimas ( 30 simbolių)

Barkodas

1

Hig.pak.ALWAYS Platin.Normal,8vnt

8001090444875

2

Hig.pak.Always Platin.Super, 7vnt

8001090444950

3

Hig.pak.Always Platin. Night, 6vnt

8001090445032

4

Hig.pak.ALWAYS Maxi, 9 vnt.   

4015400259459

5

Hig.įkl.ALWAYS Multiform, 74v.

4015400562870

6

Hig.įkl.ALWAYS Normal Deo, 58v

4015400565574

7

Hig.įkl.ALWAYS Normal, 60 vnt.

4015400563747

8

Hig.įkl.ALWAYS Long,52 vnt

4015400564324

9

Hig.įkl.ALWAYS Soft&Cotion,58v

4015400567585

10

Hig.įkl.ALWAYS Large, 26 vnt                     

4015400564485

 

Hig.įkl.ALWAYS Large, 26 vnt                     

8001090718464

11

Hig.įkl.ALWAYS Normal, 30 vnt.

4015400564652

12

Hig.pak.ALWAYS Normal, 10 vnt.

4015400259275

13

Hig.pak.ALWAYS UNP, 10 vnt.

5997253515991

14

Hig.pak.ALWAYS USP, 8 vnt.

4015400403845

15

Hig.pak.ALWAYS U Night, 7 vnt.

4015400012306

16

Hig.pak.ALWAYS U Extr Night,12

4015400612469

17

Hig.pak.ALWAYS U Night, 14vnt.

4015400032328

18

Hig.pak.ALWAYS U Sens.Night14v

4015400552154

19

Hig.pak.ALWAYS UNP Sensitive20

4015400213932

20

Hig.pak.ALWAYS UNP, 20 vnt.

4015400006770

21

Hig.pak.ALWAYS UNP, 40 vnt.

4015400095163

22

Hig.pak.ALWAYS USP Sensit,16vn

4015400214038

23

Hig.pak.ALWAYS USP, 16 vnt.

4015400006756

24

Hig.pak.ALWAYS Platin.Night,12                   

8001090445070

25

Hig.pak.ALWAYS Platin.NP,16vnt

8001090444912

26

Hig.įkl.DISCREET Wat.Lily,20vn

4015400107835

27

Hig.įkl.DISCREET Nor.Plus,50vn

4015400515685

28

Hig.įkl.DISCREET Air,100vnt

8001090161918

29

Hig.įkl.DISCREET Water, 100vnt

8001090162274

30

Hig.įkl.DISCREET Air, 60vnt

8001090161956

31

Hig.įkl.DISCREET Irresist. 60v

8001090161994

32

Hig.įkl.DISCREET Spring, 60vnt

8001090170316

33

Hig.įkl.DISCREET Wat.Lily,60vn

8001090170354

34

Tamp.TAMPAX Compak Regular 16

4015400219538

35

Tamp.TAMPAX Compak Super, 16

4015400219743

36

Tamp. Tampax Compak Pearl Regular 18 vnt

4015400690313

37

Tamp. Tampax Compak Pearl Super 18 vnt

4015400690405

38

Tamp.TAMPAX Pearl Regul,18vnt

4015400532989

39

Tamp.TAMPAX Pearl Super,18vnt

4015400533016

40

Hig.įkl.NATURELLA Calendula 42

4015400733553

41

Hig. įkl. NATURELLA, 60 vnt.

4015400240372

42

Hig.įkl.NATURELLA Plus,50vnt

4015400516132

43

Hig. įkl. NATURELLA, 20 vnt.

4015400240310

44

Hig.pak.NATURELLA UN, 20 vnt.

4015400125068

45

Hig.pak.NATURELLA US, 16 vnt.

4015400125013

46

Hig.pak.NATURELLA U.Night,14v

8001090585394

47

Hig.pak.NATURELLA UN, 20 vnt.

8001090585592

48

Hig.pak.NATURELLA US, 16 vnt.

8001090586032

49

Hig. įkl. NATURELLA, 52 vnt.

8001090604040

50

Hig.pak.NATURELLA U.Night,14v

4015400436058

51

Hig.pak.NATURELLA Super+,8vnt.

4015400317999

52

Hig.pak.NATURELLA Normal+,10v.

4015400317876

53

Hig.pak.NATURELLA UN, 10 vnt.

4015400125037

54

Hig.pak.NATURELLA Normal,9vnt

8001090160256